Tarjoamani palvelut

anneli2Terapia, koulutus ja konsultointi

Olen oululainen, Valviran vahvistama ja Kelan palvelutuottajarekisterissä oleva psykoterapeutti sekä seksuaalineuvoja. Käytän kognitiivisia ja ratkaisu- sekä voimavarakeskeisiä menetelmiä, EMDR-menetelmää sekä kliinistä hypnoterapiaa. Tarjoan terapiakeskusteluja erilaisiin henkilökohtaisiin elämänkriiseihin, tukea vanhemmuuteen ja tukea työelämän haastaviin tilanteisiin. Edellisten lisäksi olen ammatillisena erityisopettajana perehtynyt mm. nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin ja erityisopetukseen.

Terapeuttiset keskustelut kognitiivisin menetelmin

 • Mielenterveyshäiriöt, masennus, ahdistus, paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko
 • Henkinen pahoinvointi ja oirehdinta
 • Yksinäisyys
 • Päihde- ja riippuvuusongelmat
 • Elämänkriisit, traumaattiset kokemukset
 • Parisuhdeongelmat
 • Vanhempainohjaus

Hypnoterapia

 • Tupakoinnin lopettaminen
 • Traumojen käsitteleminen
 • Painonhallinta
 • Syömishäiriöt

EMDR-terapia (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

 • Traumojen käsitteleminen
 • Posttraumaattinen stressireaktio (PTSD) ja häiritsevät muistot
 • Ahdistuneisuushäiriöt

Seksuaalineuvoja

 • Sukupuolisuus
 • Sukupuolisuhteiden ja seksisuhteiden häiriöt
 • Voit tulla yksin tai kumppanin kanssa
 • Lyhytkestoista: käyntikertoja yleisimmin 1–5

Luennot ja koulutukset

 • Vanhempainillat
 • Työpaikkakoulutus
 • Aiheita esim.: oppiminen ja oppimisvaikeudet, vanhemmuus, perhe, kasvatus, parisuhde, työhyvinvointi

Työnohjaus

 • Yksilö- ja ryhmäohjaus opetus- ja kasvatusalojen ammattilaisille

Vanhempainohjaus

 • Lasten ja nuorten kasvatukseen sekä kehityksen tukemiseen liittyvät huolet

Ota yhteyttä, niin sovitaan…