Tarjoamani palvelut

Terapia, koulutus ja konsultointi. Myös etänä.

Olen oululainen, Valviran vahvistama ja Kelan palvelutuottajarekisterissä oleva psykoterapeutti sekä seksuaalineuvoja. Käytän kognitiivisia ja ratkaisu- sekä voimavarakeskeisiä menetelmiä, EMDR-menetelmää sekä kliinistä hypnoterapiaa. Tarjoan terapiakeskusteluja erilaisiin henkilö­kohtaisiin elämän­kriiseihin, elämän­hallinnan haasteisiin, tukea vanhemmuuteen ja tukea työelämän haastaviin tilanteisiin.

Edellisten lisäksi olen ammatillisena erityisopettajana perehtynyt mm. nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksiin ja erityisopetukseen.

Ota yhteyttä, niin sovitaan tapaaminen. Voit tulla keskustelemaan kanssani myös ilman lääkärin lähetettä.

Psykoterapia

 • Mielenterveyden ongelmat, masennus, ahdistuneisuus, paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko
 • Henkinen pahoinvointi ja oirehdinta
 • Yksinäisyys
 • Päihde- ja riippuvuusongelmat
 • Elämänkriisit, traumaattiset kokemukset
 • Parisuhdeongelmat
 • Työuupumus ja työssä jaksamisen tukeminen
 • Vanhempainohjaus

Lyhytterapia

 • Lyhytterapiaan kannattaa hakeutua ennen kuin ongelmat alkavat olla vakavia.
 • Keskustelun avulla tapahtuva mielen huolto psykoterapeutin kanssa voi ratkaista ongelmia ja avata uusia näkökulmia, selkiyttää ajatuksia, vahvistaa omia voimavaroja ja löytää toivoa tulevaan.
 • Lyhytterapiaan ei tarvitse lääkärin lähetettä ja siinä voidaan käsitellä esim. kriisejä, haastavia elämäntilanteita ja stressiä.
 • Tapaamisen kesto on 45 min ja niitä on tavallisimmin 1-20.
 • Tapaamiset voidaan järjestää joko etänä tai kasvotusten.

Etäterapia

 • Terapiat, jotka asiakas maksaa kokonaan itse, voidaan toteuttaa asiakkaan halutessa aina etänä.
 • Kuntoutuspsykoterapia (Kelan tukema) tulee aina aloittaa kasvokkaisilla tapaamisilla. Näitä kasvokkaisia terapiatapaamisia on oltava terapian alkaessa vähintään kaksi, jonka jälkeen tapaamiset voivat jatkua etänä. Ainoastaan joissakin tilanteissa voi kuntoutuspsykoterapian aloittaa etäkuntoutuksena suoraan, ilman kasvokkaisia tapaamisia. Lue lisää aiheesta täällä (s. 6).

Hypnoterapia

 • Tupakoinnin lopettaminen
 • Traumojen käsitteleminen
 • Painonhallinta
 • Syömishäiriöt
 • Posttraumaattinen stressireaktio (PTSD) ja häiritsevät muistot

EMDR-terapia

 • Eli: Eye Movement Desensitization and Reprocessing
 • Traumojen käsitteleminen
 • Posttraumaattinen stressireaktio (PTSD) ja häiritsevät muistot
 • Ahdistuneisuushäiriöt

Seksuaalineuvoja

 • Sukupuolisuus
 • Sukupuolisuhteiden ja seksisuhteiden haasteet
 • Voit tulla yksin tai kumppanin kanssa
 • Lyhytkestoista: käyntikertoja yleisimmin 1–5

Luennot ja koulutukset

 • Vanhempainillat
 • Työpaikkakoulutus
 • Aiheita esim.: oppiminen ja oppimisvaikeudet, vanhemmuus, perhe, kasvatus, parisuhde, työhyvinvointi

Työnohjaus

 • Yksilö- ja ryhmäohjaus opetus- ja kasvatusalojen ammattilaisille

Vanhempainohjaus

 • Lasten ja nuorten kasvatukseen sekä kehityksen tukemiseen liittyvät huolet